Naturen som verktyg för det existentiella samtalet.

Ofta är vi måna om kosten och fysisk aktivitet men hur ofta gör vi en
hälsoinventering av själen för att se hur vår inre styrka ser ut?

Josefin Wilkins, socionom och vidareutbildad inom miljöpsykologi, erbjuder en workshops där vi använder oss av naturen som ett verktyg för det existentiella samtalet.

Vi är inom- eller utomhus beroende på vad som passar just er verksamhet. Workshopen inleds med en förklaring av existentiella behov och dess inverkan på vår hälsa. Ni får sedan individuella och gruppanpassade övningar där ni använder er av naturen för att skapa reflektioner kring WHO´s åtta teman av existentiell hälsa(se vilka dessa är på bilden nedan). Med specifika samtalsstrukturer främjas samtal som rör de djupare livsfrågorna. Detta lägger grunden för att ni ska uppleva en ökad inre styrka och livskvalitet. Avslutningsvis, ges tips på olika aktiviteter att testa hemma, vilket skapar inspiration till fortsatt praktik i vardagen.
Tid: 90 minuter
Antal deltagare: Maxantal 20 stycken.
Pris: 6000 kr exkl. moms
Reseersättning utgår ifrån Svenljunga.

Många saknar en inre kompass eller en karta att navigera efter, och då blir man lätt vilsen. Då räcker det inte alltid med att få en meditationskurs på recept, utan man behöver få hjälp att sätta ord på det man känner.

Cecilia Melder, - Teol. Dr. i religionspsykologi med inriktning existentiell folkhälsa”

Bild: Studieförbundet. västmanland.

Bild: Studieförbundet. västmanland.

Existentiell hälsa