17760195_10154609810698507_425856984094707717_n.jpg

Hur naturen kan läka vid stress och utbrändhet.

Eva Sahlins doktorsavhandling tar upp hur naturbaserad terapi kan användas för rehabilitering och förebyggande av stressrelaterade sjukdomar. Avhandlingen granskar tre studier där deltagarna fick ta det av kunskaps vandringar i naturen, samt dagligen integrera med naturen genom olika övningar. Avhandlingen fokuserar sedan på hur övningarna hjälp deltagarna att uppleva en en minskning av stress och utbrändhets symptom samt bidragit till en minskad sjukfrånvaro. Studien visade också att deltagarnas jobbförmågor samt att deras direkta uppmärksamhetsförmågor ökar med hjälp av naturbaserade interventioner.

 
rise-1503338_960_720.jpg

Vad behöver vår relation till naturen innehålla?

En upplevelse av samvaro med naturen har blivit allt viktigare för vår välmående och hälsa samt för en mer ekologisk livsstil. Dessvärre finns det dock inte mycket forskning som fokuserar på vad det är för faktorer som gör att vi utvecklar en större naturkontakt. Universitetet i Derby har utgått ifrån Biophiliahypotesen och funnit att naturaktiviteter som berör teman kring förnimmelser, meningsskapande, medkänsla och skönhet är viktiga faktorer för att vi människor knyta an till naturen som en del av oss själva.

 
mushrooms-2370401_960_720.jpg

Kan vi förstå naturen så förstår vi oss själva?

Vi lägger ofta väldigt lite fokus på hur naturen fungerar och tar ibland den mångfald av arter som vår natur har att erbjuda för given. I denna rapport så ligger fokus på hur arterna i skogen samverkar med varandra för att hjälpa varandra att överleva och växa.  Skogen med dess träd och växtlighet bildar nämligen under jordskorpan med hjälp av Mykorrhizia ett komplext kontakt nätverk som hjälper och stöttar varandra. Denna forskningsartikeln diskuterar aktuella framsteg och utmaningar som finns i vår förmåga att förstå detta systems funktion, anpassningsförmåga och utveckling. Artikeln föreslår nämligen att mykorrhizia består av tusentals komplexa processer som i sin tur kan leda oss till ökad förståelse vilka livsviktiga egenskaper som krävs inom ett  självreglerande ekosystem samt hur dessa fungerar. Kanske kan vi genom sådan kunskap även förstå lite mer om oss själva?

 
gardeing.jpg

Trädgårdsarbete ger mer än en vacker trädgård.

Trädgårdsarbetet är globalt sett den vanligaste metoden för oss människoratt integrera med naturen. 21 vetenskapliga studier plus en fallstudie associerade till trädgårdsarbete och hälsa analyserades i denna kvantitativa meta analys. Resultatet var att man kunde bevisa att trädgårdsarbete gav minskade upplevelser av ångest och depression och ökad livskvalitet. Det fysiska arbetet bidrog till goda resultat för kroppsvikten samt ökade deltagarnas kognitiva-processer t.ex. uppmärksamhetsförmågan. Trädgårdsarbetare gav också en ökad känsla av gemenskap och sammanhang. I diskussionen så tar de upp det mest unika i de olika studierna och understryker hur deras analys kan stå som underlag till en förändring i olika hälsointerventioner.