Utbildning om naturens hälsoeffekter.

Vill er verksamhet förbättra era kunskaper om naturens hälsoeffekter och lära er hur ni kan använda er av naturen för ökad välbefinnande i pågående arbetspraktik?

Just nu erbjuder Josefin Wilkins, socionom med vidareutbildning inom miljöpsykologi en kompetensutvecklande fortbildningskurs för er som vill använda naturen som ett verktyg för ökad livsglädje, stresshantering och välbefinnande inom er verksamhet och för specifika målgrupper.

Missa inte chansen till ett unikt tillfälle där ni utvecklar er kompetens samt får nya input och idéer för framtiden .

Kursen är en introduktionskurs till natur och hälsa och bör ses som en möjlighet till vidareutbildning där ni bygger vidare på tidigare erfarenheter. Kursen erbjuds under en heldag, sex timmar och ger er en kvalificerad kunskap att jobba vidare utifrån.

Kursen är uppdelad i fyra olika moment

Utbildning Vara med Naturen

Aktuell Forskning

En introduktion till forskning, teorier och perspektiv kring natur och hälsa. Diskussion kring vilka gemensamma mönster som går att uttyda samt de fysiska, psykiska och sociala hälsoeffekter som naturen enligt vetenskapliga studier främjar.

utbildning vara med naturen

Målgruppsfokus

Vidareutveckling med anpassning mot specifika målgrupper ex. stress, utbrändhet, vård och omsorg, skola etc. Beroende på er verksamhet väljer ni vilken inriktning ni vill fördjupa era kunskaper i. Vi går igenom olika metoder i relation till vald målgrupp och vilka slutsatser och resultat som går att uttyda.

Vara med Naturen utbildning

Praktiska övningar

Här fokuserar vi på hur ni som professionella kan hjälpa till förstärka upplevelsen av naturen för era kunder/deltagare. Vi går igenom olika övningar som ämnar till att öka sinnesnärvaron, förbättra kroppsmedvetenheten och bidra med återhämtning och livskvalitet. Här sätts ni i arbete och vi testar övningar anpassade att användas både inom- och utomhus.

Utbildning vara med naturen

Implementering

Här sammanfattar vi dagen och går igenom hur kursen kan implementeras i er fortsatta verksamhet. Vi diskuterar lämpliga platser i närheten av er verksamhet som kan stötta processer av naturbaserad och naturassisterad aktivitet. Vi ser vilka hinder som kan finnas och vilka metoder och program som är aktuella.

Utbildningen ger er verksamhet!

  • Hög aktuell information om naturens hälsoeffekter och hur naturen påverkar våra kroppar.

  • Inblick i värdefulla teorier och perspektiv i relation till naturens inverkan på vår hälsa.

  • Uppdatering kring vetenskapliga studier och vad vi kan lära oss av dessa.

  • Individ och målgruppsbaserad information för att utveckla just er praxis.

  • Konkreta tips på övningar för återhämtning, sinnesnärvaro, kroppsmedvetenhet samt ökad lycka och livskvalitet.

  • Metoder i genomförande med syfte att uppmuntra er att ta kunskapen vidare i er fortsatta vardag och yrkespraktik.

Tveka inte att kontakta mig så skapar vi det perfekta upplägget för just er verksamhet!

Pris: 15 000 kr exkl. moms + reseersättning från Svenljunga.
Deltagare: Maxantal 20 st.
Är du som privatperson intresserad av utbildning inom naturhälsa. Klicka HÄR!