Naturbaserad integration

Att ge nyanlända de bästa förutsättningarna för att integration i samhället har
sedan länge varit en hjärtefråga.

Jag har tidigare arbetat som flyktingsamordnare och erbjuder sedan 2017 workshops innehållande en blandning av kunskap och men framför allt känsla. Många nyanlända upplever nämligen en rädsla för naturen och workshopen handlar om att möta personen där de är och väcka den nyfikenhet som existerar inom de flesta. Deltagarna ska också veta om att det finns ett stort utbud av olika typer av landskap och naturaktiviteter och att de kan välja utifrån deras intresse. Alla behöver inte älska skogen, brukar jag säga.

Workshopen innehåller naturassisterade övningar inomhus där fascination förundran och alla sinnen är viktiga. Detta kombineras med kunskap om naturen, allemansrätten, skyldigheter och rättigheter. Självklart vill jag också att deltagarna ska få med sig naturens inverkan på vår hälsa och ger enkla tips på hur de kan använda naturen för ökat välbefinnande.

De bästa med träffarna är att det ofta är jag som lär mig mest då naturen
på olika sätt är en sådan levande kraft inom de flesta av hjärtan.

Jag anpassar workshopen efter er verksamhet och gör allt från enstaka tillfällen till längre samarbeten.
Jag föreläser också kring mitt arbete och går då mer i detalj in på viktiga punkter, upplägg och struktur.

Sagt om Naturbaserad integration:

” Svenljunga kommuns integrationsenhet har samarbetat en längre period med Josefin Wilkins.
Hon har föreläst om naturen för våra nyanlända deltagare som i sin tur tyckte mycket om materialet.
Josefin har en förmåga att kunna väcka nyfikenhet till den svenska naturen hos deltagarna.
Vi har därför i fortsättning valt att förlänga samarbetet och anlita Josefin till fler naturbaserade aktiviteter.”

- Asmaa Al Nassani, Integrationsenheten, Svenljunga Kommun


Förslag på ett längre samarbete bestående av tre tema-tillfällen.

Tema 1: Din hälsa och relation till naturen: Med utgångspunkt i deltagarnas tidigare upplevelse utforskar vi vad som är natur för dem. Vi lär oss sinneshöjande upplevelser och hur vi kan använda oss av naturen för hälsa och välbefinnande.

Tema 2: Den svenska naturen: Här lär vi oss om Sveriges olika landskap. Vi går igenom Allemansrätten. För att sedan gå igenom de vanligaste djur, bär, svampar och vilda växter. Vi smakar och luktar samt avslutar med att gå igenom vad man ska tänka på när man är i Naturen.

Tema 3: Naturen i din kommun: Här bjuder vi in deltagarna till en fika utomhus, i en miljö i närheten. Där pratar vi om hur de kan komma ut till naturen i kommunen, vilka bussar, om det kostar osv. Vi bjuder också in näringslivet utifrån deltagarnas önskemål.