Bob Doppelt: Egoism & naturkontakt, hur vänder vi trenden?

Hälsa och välmående är heta potatisar (älskar det uttrycket) i både media, internet och för att inte tala om i diskussionerna kring middagsbordet. Vi mixtrar med dieter och träningsscheman för att bli starkare, friskare & aldrig har det varit viktigare än att just, Må Bra!!!
Trots detta stora fokus på just välmående visar statistik från Folkhälsomyndigheten 2017 att både psykisk ohälsa samt fetma ökar och går allt längre ner i åldrarna.

Vi fokuserar mer än någonsin på hälsa men är allt mer olyckliga.

Vad är det vi gör för fel?

Bild från me.-to-we-org.

Bild från me.-to-we-org.

Bob Doppelt har i böcker och artiklar byggt upp teorin om att det är det västerländska individualismen och egoismen som är boven i dramat. Vi koncentrerar helt enkelt för mycket på oss själva & jaget och därmed alldeles för lite på hur detta jag också är en del av en mycket större helhet.

Fenomenet börjar nu bli allt tydligare även i relation till naturkontakt där man ex. i en Artikel i tidningen Vogue hänvisar till att vi nu ska resa till exotiska naturmiljöer då vetenskapen visar att just naturen gör oss lyckligare.Att vi samtidigt förstör denna natur och därmed oss själva genom ett aktivt flygplansresande Har Vogue självklart inte tagit upp!

I artiklar som denna blir det tydligt att vi begränsar våra olika processer mot hälsa och välmående igenom en konstruktion och illusion av egoism. Vi måste vakna upp och inse att vi kan inte uppnå vår egna ultimata hälsoutopi om vi samtidigt i våra handlingar försämrar hälsan för den helhet som denna utopi ska existera i.

Vara med Naturen har därför tagit kontakt med Bob Doppelt som i detta inlägg (med vår översättning) förklarar hur vi genom fem enkla och konkreta åtaganden kan bryta detta destruktiva tankemönster och istället utgå ifrån en holistisk hälsa som omfamnar ett helhetsperspektiv.

Jag är redo, Är du?

1. Se De System Som Du Är En Aktiv Del Av.
Doppelt vill att vi börjar med att inse att vårat liv och vår hälsa existerar i flera olika system.För att göra detta tydligt kan vi börja med att uppmärksamma hur något så essentiellt som vårt behov av syre inte ägs av oss själva personligen utan delas med många andra levande organismer på vår jord. Om dessa andra organismer mår dåligt så kommer därför vi själva att må sämre.

Vi kan också studera hur vårt jag ofta är en del av en familj, en vänskapsgrupp eller någon annan typ av gemenskap och hur just dessa gruppers välmående därmed per automatik påverkar vårt egna.Genom denna insikt så inser vi att vi inte bara kan fokusera på vår egna hälsa utan att vi också ödmjukt måste styra våra intentioner till att värna om alla de system som vårt liv påverkas och är beroende av.

  2.  Lev Livet Efter Lagen Om Orsak & Effekt:
Efter ovanstående förståelse föreslår Doppelt att vi senare på en detaljnivå går in i våra individuella handlingar och tar ansvar för dessa.För att förtydliga hur handlingarna påverkar systemet så skriv ner en aktion ex. att ta bilen till ett naturreservat. Studera sedan vad detta får för konsekvenser för dig genom att du ex. får uppleva härliga naturstunder men se även hur ditt resande påverkar den yttre miljön genom ex. miljöförstöring.

Detta är inte för att skuldbelägga utan bara syftar till att mer förtydliga vilka handlingar som faktiskt är värda konsekvenserna. Övningen går också att relatera till flera andra situationer där vi genom en sådan reflektion kan styra våra handlingar så att dessa tjänar ett större syfte än bara vårt egna.

IMG_20171017_144507.jpg

3. Utgå Från Universell Etik & Moral.
Just denna tredje punkt kan vara svår att sätta fingret på och Doppelt föreslår därför att vi deltar i en övning där vi som världsledande får i uppgift att fördela och besluta om alla ekonomiska, sociala och miljörelevanta förhållanden.

Låter fantastiskt eller hur?

Vi alla har väl någon gång drömt om att få bestämma och styra världen i rätt riktning. Det är dock en liten hållhake i denna övning. Du ska fatta alla dessa stora universella beslut utan att själv veta vilken status, nationalitet, klass, grupp, djurart, växt osv du själv tillhör. Vad gör du nu?  Vilka moraliska & etiska sanningar tycker du ska styra ditt och alla andras agerande.

4. Ta Ansvar För Din Makt.
Doppelt menar på att det finns en moralisk princip som säger att ”De som har mer makt än andra också ska ta mer ansvar”. Det är lätt att utifrån individualismen tro att vi endast har ansvar för vårt egna liv men Doppelt anser att vi bör kräva mycket mer av oss själva.Är du ex. född i en västerländsk kultur så har du också per automatik mer makt än övriga grupper i samhället och du ska därför använda denna makt på bästa sätt.

Detta kan te sig som att verka som en positiv kraft för människor och grupper som inte har samma privilegierade position som du själv. Vi ska aktivt fråga oss själva vilka övriga delar i vårt liv kan vi utifrån vår position hjälpa till att stötta.

5. Välj Ditt Öde.
Jag tror faktiskt att denna rubrik talar för sig själv men det som Doppelt ändå vill förtydliga är att det inte finns några rätt eller fel i detta liv utan bara olika val. Det han slutligen uppmanar till är ändå ett liv som utgår ifrån en större reflektion och en större förståelse för hur våra unika liv likt vågor i vattnet påverkar allt annat liv på vår planet.

Vi väljer alltså själva vad vi ska göra! Så nu kommer frågan,

Hur blir naturen en del av ditt liv?

För mer information om Bob Doppelts arbete gå in på hemsidan: www.me-to-we.org

Liknande inlägg:
Henrik Hallgren: Människor är också natur
Nes Wisker: Naturen kräver mer än Whiskey & Choklad
Emma Marris: Naturen finns överallt

Gillade du det här inlägget? Det värmer mitt hjärta att veta det! Kommentera eller Gilla inlägget genom att trycka på hjärta symbolen