Att komma hem, att ha många hem och det där med platser som berör.

Vid Charlottenberg korsar vi gränsen mellan Norge och Sverige. Vi tar båda ett djupt andetag. Tallskogarnas raka linjer får oss att känna att nu är vi på väg hem. Vi campar vid en sötvattenssjö. Vi ler mot varandra. Leendet uppstår igen när vi nästa dag svänger av riksväg 154, upp på en grusväg sydost om Svenljunga. En grusväg som vi kallar "vår". Vi skymtar vårt röda hem och pustar ut. Allt ser ut att vara som det ska vara. Lukten liknar den som vi lämnade för 18 dar sedan, fast gräset verkar ha vuxit mindre än beräknat. När nyckeln sätts in i dörren kommer känslorna. Trygghet, tillhörighet, sammanhang, kärlek, ett fotfäste i virrvarret, identitet, glädje, axlar som äntligen slappnar av.

upload.jpg

Men vad är det som händer just där och då med oss människor? Vad händer när vi kommer hem eller till en plats som berör?

Jo, forskning inom b.la. miljövetenskap, lägger specifikt fokus på just de emotionella band som vi människor skapar till specifika platser och sammanhang. Vi kan kalla det "sense of place", och behandlar begrepp som platsanknytning/platsidentitet. I teoretiska termer beskrivs det som "De specifika komponenter och känslor som gör en plats unik, vilket existerar i människors upplevelse av plats, som i sin tur påverkas av platsens fysiska prägel, mänsklig handling och sociala relationer".

Det finns ett intresse av att försöka förstå just den känslan vi känner när vi möter olika miljöer och enligt en litteraturundersökning av Lewicka, 2010 verkar de flesta människor ha en slags platsanknytning på något sätt. Alltså, oavsett om du bor i staden, på landet, upplever dig själv som en slags resenär, så verkar de vara en del av att vara människa att vi per automatik, i mötet med vissa miljöer, väljer att skapa en relation med dessa. Platsen etsar sig in i våra hjärtan, lika väl som en anknytning till en annan människa.

Kanske är det till och med enklare för oss människor att skapa anknytning till en plats än en annan människa? Vad tror du om de?

upload.jpg

Vi kan ha en starkt anknytning till olika platser men i boken " House as a mirror of self" tydliggör Clair Cooper, hur det för de allra flesta, är otroligt viktigt att ha ett ställe där vi kallar hem. Ett hem står för rötter. Att vara hemma blir en symbol för kontinuitet och ordning. Det är här vår identitet formas, bekvämlighet, tillhörighet, säkerhet och skydd. Utan ett hem blir individen sökande och platslös, vilket kan vara en frihetskänsla för ett tag men oftast en svår känsla att bära under en längre tid.

Vad som är hem för just dig och mig kan dock vara olika...

Det kan vara ett rum, en konkret plats, ett ställe i världen, kanske platsen du varit längst på eller vuxit upp i?  Det kan också vara de specifika komponenter som platsen har som gör den speciell ex, mosslukten i kombination med vajande granträd eller kullerstenar och små caféer i gathörn. Detta gör att just din unika plats kan återkomma i olika delar av världen. Ett hem kan i denna teknologiska värld också finnas digitalt. Kanske har du ett ställe på internet som du kan vara trygg och formas i? Vissa benämner också hur hemmet mer sitter som en känsla i kroppen och därmed alltid finns tillgänglig.

upload.jpg

När vi varit borta från det vi kallar "hemma" visar olika vetenskapliga studier att vår anknytning till platsen ökar.

Oftast korrelerar platsanknytning med tid spenderad på platsen, men både Lewicka och bla Per Gutavsson, 2009, diskuterar hur resandet och upplevelser av andra platser gör att vi får ännu starkare anknytning till vårt hem och just våra symboler.  Detta gör att när vi kommer hem från en resa så förstärker vi symboliken med just vårt hem och kanske till och med blir ännu mer engagerade i frågor som rör detta?

Vad tror du om detta? Ökar platsanknytningen när vi har varit borta ett tag? Ökar platsankntyningen till hemmet, när vi har sett många andra hem?

upload.jpg

Sammanfattningsvis visar de flesta studier på att människor med hög platsanknytning demonstrerar en högre känsla av tillhörighet, är mer nöjda med sitt liv, har starkt socialt kapital och upplevde ett starkt existentiellt fotfäste. Intressant nog visar vissa studier att hög platsanknytning också korrelerar med att vi som människor är mindre egocentriska och verkar föra mer tydliga resonemang kring frågor om värderingar och universalism.

Men vad är det som gör att vi skapar känslomässiga band till en specifik plats? Är det byggnaderna? Människorna? Utbudet av butiker och caféer? Det rika djur och växtlivet? Eller är det något helt annat som vi inte riktigt kan sätta fingret på.

Detta är dock svårare, att enligt den forskning jag har läst att faktiskt förstå. För vissa människor är det de sociala (mänskliga relationerna) som formar känslan av hem. Andra för diskussioner om fysiska aspekter och hur träden, miljön, just den gässgården eller det torget får dem att ankra sig. En del studier tar även upp det som kallas "genius loci", och som relaterar till hur vissa platser upplevs ha en egen själ och ande. Karin skriver så insiktsfullt om hur svårt det är att lära känna en plats. Hur platskänsla tar tid, är svår att sätta sätta fingret på men ändå är så närvarande och viktig.

upload.jpg

Även om de är svårt så är det alltså värt att fundera på, vad det är för aspekter som
framkallar känslor i den plats du kallar hem?
Varför är just denna plats viktigt för dig?

För även om forskning, vetenskap och studier, talar sitt språk, så säger de inte allt och det är viktigt att vi själva reflekterar över de känslor som vi formar till specifika miljöer. Observera att alla känslor även de som är svåra och obehagliga måste tas in och värderas. Även om platsidentitet korrelerar till ökat välmående är det också värdefullt att fundera på de negativa konsekvenserna av platstillhörighet.

Kan det vara så att för hög känsla för en plats också gör oss sköra om denna plats försvinner? Kan det vara så att för hög känsla av plats skapar ett fiendeskap mot andra? Kan vi älska en plats för mycket?

Så nu vill jag höra från er!! Vad har du själv för tankar om plats, anknytning och känslomässiga band?
Upplever du att vissa platser är mer betydelsefulla än andra?
Undrar också om du bara har ett ställe som du kallar hem eller flera? och vad detta/dessa hem symboliserar för dig?

Gillade du det här inlägget? Det värmer mitt hjärta att veta det!
Kommentera eller Gilla inlägget genom att trycka på hjärta symbolen <3

Låt Naturen Väcka Din Kropp Till Liv

Under mina föreläsningar så burkar jag börja med att påminna deltagarna om att Naturen inte bara finns runt omkring oss i form av kvittrande fågelsång, porlande bäckar och reflektionsbringande vyer utan även är med oss dagligen inom våra kroppar. Uttalandet skapar ofta en stund av tystnad då denna information i en samtid av produktion och effektivitetsmål är bortglömd kunskap och minnet om vår inre natur, inte lika självklar.  

Deltagarna reflekterar över hur stress  gjort att de sluter in sig i en värld där sinnena stängts av och där synen blivit allt mer centrerad. Maten tappar smak och mer salt behövs. Den moderna människan upplever sig inte längre behöva kroppens naturliga funktioner då dagen är fylld av ”viktigare” mer verksamma mål. Vetenskapen stödjer reflektionerna och beskriver hur vi idag spenderar allt mer av vår tid i miljöer som inte stimulerar våra sinnen utan tvärt om gör att vi stänger av dem :(

" Now today we’re not interacting with the environment and we’re in very polluted places "
Dr Kara Hoover, University of Durham

Utan aktiv interaktion med naturen inom våra kroppar verkar vi dessvärre dag för dag, glömma av de fantastiska biologiska funktioner som finns inom oss. De processer som faktiskt gör att livets små ögonblick, när den där kramen värmer lite extra eller när maten smakar speciell gott, ja blir till Vardagens Guld Kant!!

Foto: Vara med Naturen

Foto: Vara med Naturen

Kanske är det också dags för en snabb påminnelse och lite Biologi-Info om vad det är för sinnen jag här sitter och filosoferar om?

Den klassiska definitionen är att våra mänskliga kroppar besitter Fem olika sinnen – Synen, Lukten, Smaken, Hörseln & Känseln – som alla riktade mot vår yttre och inre omgivning. Dessutom har vi balans- och kroppssinnet, som talar om var vi befinner oss i förhållande till omgivningen. Så att vi vet vart våra fötter är, och om vi har vår mun öppen eller stängd =)

Den klassiska definitionen upplevs enligt mer moderna studier som ganska snäv och utforskandet av kroppens olika förmågor är en ständig vetenskaplig och folklig diskussion. För vi är alla individuella i våra sinnens förmåga. Vi är alla inte lika och kanske är just min och din upplevelse unik. Debatterna om de sjätte sinnet ( Extrasensorisk perception) fascinerar mig när jag i Naturen stöter på känslor som är svåra att beskriva och sätta ord på. Våra sinnen i dess förmågor är verkligen värda vår uppmärksamhet & efter att nu i några månader detaljerat, sträckläst George Mathers extremt fördjupande bok " Foundations of Sensations and Perception" så inser jag med tacksamhet & nyfikenhet kroppens fascinerande kapaciteter.

Foto: Vara med Naturen

Foto: Vara med Naturen

Våra sinnen öppnar upp till möjligheten att tolka, ge respons på stimuli samt att samspela med oss själva och vår omgivning utan verbal kommunikation. Genom en nära kontakt med vår inre natur så skapas kunskap som i dess form blir till djup bevarade minnen. Låt oss aldrig förlora dessa förmågor för trots att  Vetenskapens magiska skicklighet med att objektifiera vår verklighet till kunskap kan den dessvärre inte erbjuda liknande förkroppsligande fakta.

Statistik visar att det moderna livet utövas allt mer i städer och inomhusmiljöer som hämmar våra sinnen, som redan är överfyllda med olika ockuperande tankar & måsten. Att gå till en park, sätta sig vid havet, eller promenera till en mossig skog kan därför vara omgivningen vi människor behöver för att åter trigga igång de resurser som våra kroppar rent biologiskt bär med sig.Som en av deltagarna med ett finurligt ansiktsuttryck på föreläsningen här om dagen sa:

- ” Kontakten med våra kroppar är ju som en genväg direkt in i den vilda naturen”.

Jag kunde bara nicka och hålla med, våra sinnen är magnifika och låt oss aldrig glömma dessa!  

Tips på övningar i Naturen & Liknande inlägg:
En medveten promenad. Kroppsnärvaro, Fokus & Nyfikenhet
Vad betyder Naturens symboler för dig?
Lär känna Vattnet. Förnimmelser, Kroppsnärvaro & Uppskattning
 

Gillade du det här inlägget? Det värmer mitt hjärta att veta det! Kommentera eller Gilla inlägget genom att trycka på hjärta symbolen <3