Emma Marris: Naturen finns överallt

Emma Marris: Naturen finns överallt

Emma Marris är en amerikansk författare som fokuserar sitt arbete på processer inom "modern" ekologi. Hon skriver i sin biografi att målen med hennes berättelser är att hjälpa oss att förstå det förflutna så att vi kan utöva meningsfulla aktiviteter i nuet. Hon hoppas att hennes skrivande kan bidra till en grönare, vildare, lyckligare och mer jämställd framtid. Inspireras av Emmas tankar och idéer genom ett "TED-talk" där hon fokuserar på vad som händer inom oss människor när vi väljer att benämna och definiera vad som är Natur och inte.

Read More