Vad Betyder Naturens Symboler För Dig?

Vad Betyder Naturens Symboler För Dig?

Naturen innehåller tusentals olika former, fraktaler och objekt. I många kulturer är just olika naturobjekt väldigt betydelsefulla då de anses kunna förmedla kunskap och värdefull information om vad som faktiskt pågår i våra liv. Detta är en övning som utövas utomhus som syftar till att få dig att få kontakt med ett naturobjekt och reflektera över vad den symboliserar för dig just nu i denna stund. Övningen syftar till att få dig att lita på din intuition och de tankar som instinktivt kommer till dig. Läs vidare och våga experimentera med naturkontakt genom en unik form av kommunikation och samvaro med naturen.
PS: Denna övning passar perfekt att göra även med barn. Lägg då frågorna på deras nivå och fascineras över deras förmåga till fantasti och skapande.

Read More