Naturbaserad stresshantering - Aktivit Lyssande

Detta är en övning där du fokuserar på lyssnandet. Går att applicera sittande eller sakta gående. Som jag säger i videon är det inte meningen att övningen ska utföras till punkt och pricka. Utan hitta ditt egna sätt. Vet dock med dig att du måste utmana dig själv, hjärnan har en förmåga att vilja springa och skrika.

Hur viktig är Naturkontakt för våra barn?

girls-462072_960_720.jpg

I en rapport av Fredrika Mårtensson på uppdrag av naturvårdsverket granskas naturkontakt utifrån ett barnperspektiv.  I rapporten förmedlar forskare med utgångspunkt i humanekologi, miljöpsykologi,medicin och pedagogik vad forskningen inom respektive område har att säga om villkoren för barns naturkontakt idag och dess betydelse för individen och en hållbar samhällsutveckling.Forskarna lyfter fram ett antal gemensamma nämnare ochslutsatser kring naturkontaktens potentiellavärden och villkor och diskuterar utvecklingsmöjligheter för praktik och forskning inom området. I slutdiskussionen tas det upp problematiken av att leva i en postmodern tid där Naturen blir allt mer en ovanlig miljö att vistas i. Vikten av naturkompetens är därmed ännu mera essentiell då rädsla för naturen ofta begränsar både föräldrar och barn att vistas i den.

Vad tror du läsare? Hur viktig är Naturen för våra barn?

 

 

Trädgårdsarbete ger mer än en fin trädgård.

gardening-2518377_960_720.jpg

Trädgårdsarbetet är globalt sett den vanligaste metoden för folk att integrera med naturen.
21 vetenskapliga studier plus en fallstudie associerade till trädgårdsarbete och hälsa analyserades i denna kvantitativa meta analys. Resultatet var att man kunde bevisa att trädgårdsarbete gav minskade upplevelser av ångest och depression och ökad livskvalitet. Det fysiska arbetet bidrog till goda resultat för kroppsvikten samt ökade deltagarnas kognitiva-processer t.ex. uppmärksamhetsförmågan. Trädgårdsarbetare gav också en ökad känsla av gemenskap och sammanhang. I diskussionen så tar de upp det mest unika i de olika studierna och understryker hur deras analys kan stå som underlag till en förändring i olika hälsointerventioner.

Hur brukar ni läsare känna er efter en dag i trädgården? Får ni ut mer än bara en fin trädgård?  

Hur kan naturkontakt bli en del av vardagen för alla?

bench-560435_960_720.jpg

50% av jordens befolkning bor i stadsmiljöer där möjlighet till interaktion med naturen är mindre och ibland mer svår tillgänglig. Mycket pengar går därför till att öka tillgängligheten till olika parker, men denna forskningsrapport ifrågasätter ifall dessa investeringar verkligen kommer att ge något resultat? Rapporten studerar nämligen vilka som använder stadsparkerna och varför de används.
Resultaten visar hur människor som redan har en stark naturkontakt i övriga delar av livet t.ex.) spenderar mycket tid i sin trädgård tyvärr verkar vara de som också besöker stadsparkerna. Detta kan tyckas vara synd då parkerna främst är till för de människor som inte annars har en naturlig ingång till naturkontakt. Författarna diskuterar även detta i sitt slutord och tydliggör hur metoder i att öka människors anknytning till naturen därför verkar vara mer värdefulla än att investera i mer stadsparker och ökad tillgänglighet.

Vad tror du som läsare? Är det ett problem att endast redan inbitna "naturälskare" använder stadsparkerna?

Kan vi förstå naturen så förstår vi oss själva?

birch-mushroom-2638692_960_720.jpg

 I denna forskningsartikel så ligger fokus på hur arterna i skogen samverkar för att hjälpa varandra att överleva och växa.  Skogen med dess träd och växtlighet bildar nämligen under jordskorpan Mykorrhizia, ett komplext nätverk som assisterar och stöttar varandra vid t.ex. sjukdom. Författarna diskuterar aktuella framsteg och utmaningar som finns i vår förmåga att förstå detta systems funktion, anpassningsförmåga och utveckling. Artikeln belyser hur mykorrhizia består av tusentals komplexa processer som i sin tur kan leda oss till ökad förståelse vilka livsviktiga egenskaper som krävs inom alla olika typer av självreglerande ekosystem samt hur dessa fungerar, även det männskliga? 

Vad tror ni läsare kan vi genom att förstå naturen förstå oss själva?

 

Vad behöver vår relation till naturen innehålla?

http://www.zoology.ubc.ca/~sunday/bdg/pdfs_bdg/2015%20Spring/Simard%20et%20al.%202012.pdf

http://www.zoology.ubc.ca/~sunday/bdg/pdfs_bdg/2015%20Spring/Simard%20et%20al.%202012.pdf

Att naturkontakt främjar vårt välmående och hälsa har inom vetenskapen fascinerat många forskare. Dessvärre finns det dock inte lika mycket information kring vad det är för faktorer som gör att vi utvecklar denna essentiella samvaro. Universitetet i Derby har utgått ifrån Biophiliahypotesen och studerat vilka naturaktiviteter som främjar att vi människor knyter an till naturen på en djupsinnigare nivå. De har i denna forskningsrapport funnit att naturaktiviteter som berör teman kring förnimmelser, meningsskapande, medkänsla och skönhet är essentiella faktorer för just detta.  

Vad tror ni? Är vissa aktiviteter bättre än andra när det gäller att skapa en djupare relation till vår natur?

Hur Naturen kan läka vid stress och utbrändhet.

Vara med Naturen

Vara med Naturen

Eva Sahlins doktorsavhandling tar upp hur naturbaserad terapi kan användas för rehabilitering och förebyggande av stressrelaterade sjukdomar. Avhandlingen granskar tre studier där deltagarna tog del av kunskaps vandringar i naturen, samt dagligen integrerade med naturen genom olika övningar. Avhandlingen fokuserar på hur övningarna hjälp deltagarna att uppleva minskade stress/utbrändhets symptom samt bidragit till en reducerad sjukfrånvaro. Studien visade också att deltagarnas jobbförmågor samt att deras direkta uppmärksamhetsförmågor ökade med hjälp av naturbaserade interventioner.

Vad tänker ni läsare kan naturen läka stress och utbrändhet?