Hur viktig är Naturkontakt för våra barn?

girls-462072_960_720.jpg

I en rapport av Fredrika Mårtensson på uppdrag av naturvårdsverket granskas naturkontakt utifrån ett barnperspektiv.  I rapporten förmedlar forskare med utgångspunkt i humanekologi, miljöpsykologi,medicin och pedagogik vad forskningen inom respektive område har att säga om villkoren för barns naturkontakt idag och dess betydelse för individen och en hållbar samhällsutveckling.Forskarna lyfter fram ett antal gemensamma nämnare ochslutsatser kring naturkontaktens potentiellavärden och villkor och diskuterar utvecklingsmöjligheter för praktik och forskning inom området. I slutdiskussionen tas det upp problematiken av att leva i en postmodern tid där Naturen blir allt mer en ovanlig miljö att vistas i. Vikten av naturkompetens är därmed ännu mera essentiell då rädsla för naturen ofta begränsar både föräldrar och barn att vistas i den.

Vad tror du läsare? Hur viktig är Naturen för våra barn?