Vad behöver vår relation till naturen innehålla?

http://www.zoology.ubc.ca/~sunday/bdg/pdfs_bdg/2015%20Spring/Simard%20et%20al.%202012.pdf

http://www.zoology.ubc.ca/~sunday/bdg/pdfs_bdg/2015%20Spring/Simard%20et%20al.%202012.pdf

Att naturkontakt främjar vårt välmående och hälsa har inom vetenskapen fascinerat många forskare. Dessvärre finns det dock inte lika mycket information kring vad det är för faktorer som gör att vi utvecklar denna essentiella samvaro. Universitetet i Derby har utgått ifrån Biophiliahypotesen och studerat vilka naturaktiviteter som främjar att vi människor knyter an till naturen på en djupsinnigare nivå. De har i denna forskningsrapport funnit att naturaktiviteter som berör teman kring förnimmelser, meningsskapande, medkänsla och skönhet är essentiella faktorer för just detta.  

Vad tror ni? Är vissa aktiviteter bättre än andra när det gäller att skapa en djupare relation till vår natur?