Kan vi förstå naturen så förstår vi oss själva?

birch-mushroom-2638692_960_720.jpg

 I denna forskningsartikel så ligger fokus på hur arterna i skogen samverkar för att hjälpa varandra att överleva och växa.  Skogen med dess träd och växtlighet bildar nämligen under jordskorpan Mykorrhizia, ett komplext nätverk som assisterar och stöttar varandra vid t.ex. sjukdom. Författarna diskuterar aktuella framsteg och utmaningar som finns i vår förmåga att förstå detta systems funktion, anpassningsförmåga och utveckling. Artikeln belyser hur mykorrhizia består av tusentals komplexa processer som i sin tur kan leda oss till ökad förståelse vilka livsviktiga egenskaper som krävs inom alla olika typer av självreglerande ekosystem samt hur dessa fungerar, även det männskliga? 

Vad tror ni läsare kan vi genom att förstå naturen förstå oss själva?