Hur viktig är Naturkontakt för våra barn?

girls-462072_960_720.jpg

I en rapport av Fredrika Mårtensson på uppdrag av naturvårdsverket granskas naturkontakt utifrån ett barnperspektiv.  I rapporten förmedlar forskare med utgångspunkt i humanekologi, miljöpsykologi,medicin och pedagogik vad forskningen inom respektive område har att säga om villkoren för barns naturkontakt idag och dess betydelse för individen och en hållbar samhällsutveckling.Forskarna lyfter fram ett antal gemensamma nämnare ochslutsatser kring naturkontaktens potentiellavärden och villkor och diskuterar utvecklingsmöjligheter för praktik och forskning inom området. I slutdiskussionen tas det upp problematiken av att leva i en postmodern tid där Naturen blir allt mer en ovanlig miljö att vistas i. Vikten av naturkompetens är därmed ännu mera essentiell då rädsla för naturen ofta begränsar både föräldrar och barn att vistas i den.

Vad tror du läsare? Hur viktig är Naturen för våra barn?

 

 

Vad behöver vår relation till naturen innehålla?

http://www.zoology.ubc.ca/~sunday/bdg/pdfs_bdg/2015%20Spring/Simard%20et%20al.%202012.pdf

http://www.zoology.ubc.ca/~sunday/bdg/pdfs_bdg/2015%20Spring/Simard%20et%20al.%202012.pdf

Att naturkontakt främjar vårt välmående och hälsa har inom vetenskapen fascinerat många forskare. Dessvärre finns det dock inte lika mycket information kring vad det är för faktorer som gör att vi utvecklar denna essentiella samvaro. Universitetet i Derby har utgått ifrån Biophiliahypotesen och studerat vilka naturaktiviteter som främjar att vi människor knyter an till naturen på en djupsinnigare nivå. De har i denna forskningsrapport funnit att naturaktiviteter som berör teman kring förnimmelser, meningsskapande, medkänsla och skönhet är essentiella faktorer för just detta.  

Vad tror ni? Är vissa aktiviteter bättre än andra när det gäller att skapa en djupare relation till vår natur?