Hur viktig är Naturkontakt för våra barn?

girls-462072_960_720.jpg

I en rapport av Fredrika Mårtensson på uppdrag av naturvårdsverket granskas naturkontakt utifrån ett barnperspektiv.  I rapporten förmedlar forskare med utgångspunkt i humanekologi, miljöpsykologi,medicin och pedagogik vad forskningen inom respektive område har att säga om villkoren för barns naturkontakt idag och dess betydelse för individen och en hållbar samhällsutveckling.Forskarna lyfter fram ett antal gemensamma nämnare ochslutsatser kring naturkontaktens potentiellavärden och villkor och diskuterar utvecklingsmöjligheter för praktik och forskning inom området. I slutdiskussionen tas det upp problematiken av att leva i en postmodern tid där Naturen blir allt mer en ovanlig miljö att vistas i. Vikten av naturkompetens är därmed ännu mera essentiell då rädsla för naturen ofta begränsar både föräldrar och barn att vistas i den.

Vad tror du läsare? Hur viktig är Naturen för våra barn?

 

 

Trädgårdsarbete ger mer än en fin trädgård.

gardening-2518377_960_720.jpg

Trädgårdsarbetet är globalt sett den vanligaste metoden för folk att integrera med naturen.
21 vetenskapliga studier plus en fallstudie associerade till trädgårdsarbete och hälsa analyserades i denna kvantitativa meta analys. Resultatet var att man kunde bevisa att trädgårdsarbete gav minskade upplevelser av ångest och depression och ökad livskvalitet. Det fysiska arbetet bidrog till goda resultat för kroppsvikten samt ökade deltagarnas kognitiva-processer t.ex. uppmärksamhetsförmågan. Trädgårdsarbetare gav också en ökad känsla av gemenskap och sammanhang. I diskussionen så tar de upp det mest unika i de olika studierna och understryker hur deras analys kan stå som underlag till en förändring i olika hälsointerventioner.

Hur brukar ni läsare känna er efter en dag i trädgården? Får ni ut mer än bara en fin trädgård?  

Hur Naturen kan läka vid stress och utbrändhet.

Vara med Naturen

Vara med Naturen

Eva Sahlins doktorsavhandling tar upp hur naturbaserad terapi kan användas för rehabilitering och förebyggande av stressrelaterade sjukdomar. Avhandlingen granskar tre studier där deltagarna tog del av kunskaps vandringar i naturen, samt dagligen integrerade med naturen genom olika övningar. Avhandlingen fokuserar på hur övningarna hjälp deltagarna att uppleva minskade stress/utbrändhets symptom samt bidragit till en reducerad sjukfrånvaro. Studien visade också att deltagarnas jobbförmågor samt att deras direkta uppmärksamhetsförmågor ökade med hjälp av naturbaserade interventioner.

Vad tänker ni läsare kan naturen läka stress och utbrändhet?