Fördjupa din Natursamvaro

Vara med Nauren erbjuder under en timmes Skype även personlig konsultation angående hur du kan fördjupa din Natursamvaro och svarar där på just dina frågor. Samtalet börjar med att du och jag (josefin) tillsammans går igenom din vardag och levnadssituation. Du får utifrån dina intentioner sedan konkreta tips på hur du kan förbättra just dina miljöer samt hur du kan öppna upp dina sinnen till en djupare kontakt med naturen. Se det som ett roligt och personligt samtal där du kan få individuella tips men även hur du kan förbättra naturkontakten för din familj och arbetsplats.

Vill du vara säker på upplägget innan du påbörjar samtalet så ta kontakt så kommer jag helt kostnadsfritt gå igenom processen med dig.