Vara med Naturen vill

Med vetenskaplig forskning öka förståelsen för Hur & Varför naturkontakt är grundläggande
för vår psykiska, fysiska och sociala hälsa.   

Erbjuda expertkunskap och ge vägledning inom projekt för naturhälsa och välmående

Erbjuda kompetensutvecklande föreläsningar och workshops med praktiska övningar om hur vi kan använda oss av naturen för återhämtning och ökad vardagsenergi.

Vara en inspiration till att människor utifrån deras intressen, erfarenheter och livssituationer ska kunna utforska sin egna väg till en relation med naturen.

Sträva efter mänsklig mångfald, genom att skapa ett forum för enkel, okomplicerad naturkontakt innehållande mångfasetterade perspektiv, tankar och kreativa uttryck.   

 Ormbunken på vår logga står för fraktaler.
En naturlig struktur som enligt forskning förbättrar vår hälsa.

 
Logomakr_8VL179.png
 

Vårt inre budskap

Den mänskliga tillvaron minns genom våra ord, tankar och berättelser. Vi skapar varje dag vår verklighet men någonstans i vår ivriga produktion och i vår resa mot självförverkligande så glömde vi av en basal del av oss själva. Vi glömde i vår iver bort att vi inte är på vår jord för att härska och dominera utan för att leva och samverka.

Människan är & har alltid varit en grundläggande process i ett mycket större ekosystem.
Ett ekosystem som nu kräver samspel med oss & vår unika potential för att överleva.  

Vara med Naturen är blogg plattformen som fokuserar på naturen och din unika relation till detta begrepp. Att definiera något så basalt som naturen kan dock vara svårt. Vi väljer att uppmärksamma hur naturen är en process som existerar i allt det vi benämner som liv. 

Detta gör att naturen existerar både inom oss i våra kroppar och utanför oss, i gröna miljöer.

1 (96).JPG

  Känslan av att känna ditt egna andetag, upplevelsen av att vandra i skogen eller lukta på blomman vid ditt skrivbord, vår relation till naturen är central och oumbärlig.

Vara med Naturen utgår från humanistiska, salutogena perspektiv och miljöpsykologiska principer i relation till begreppet hälsa. Dessa belyser hur Hälsa och Välmående är ytterst personliga definitioner där vi genom livets process har olika individuella värderingar & prioriteringar, men där miljön som vi samspelar med alltid kommer att vara en relevant faktor. 

Hur och var vi spenderar vår tid kommer att påverka vårt upplevda välmående och Vara med Naturen vill inspirera till  hälsosammare miljöer och interaktioner i just din vardag.

För vi är alla unika och har rätt till vår egna definition av hälsa. För mig just nu är denna, förmågan att kunna hantera livets fysiologiska, psykologiska och emotionella krav. För att sedan kunna växa, utvecklas och skapa i meningsfull samvaro med de processer och förutsättningar som finns. Vad är din egna definition?

Vara med Naturen har som önskemål att kunna inspirera till naturkontakt för alla oavsett ålder, kön, funktionsförmåga eller tidsutrymme.  Vi hoppas att du därmed ska kunna anpassa och applicera plattformen till ditt liv och din omgivning & med nyfikenhet läsa och testa på vad som fungerar för dig.

Att applicera naturkontakt i en urban livsstil är inga problem
 Alla ska inte bosätta sig i skogen.

Utan valet är ditt. Du har med denna plattform en möjlighet att med naturen finna styrka och krafter för ett mer närvarande och meningsskapande liv. Det finns inga hinder bara möjligheter.

1(145).JPG
 
“We human beings have always singled ourselves out from the rest of the natural world.
We classify other animals and living beings as ‘Nature’, a thing apart from us, and act as if we’re
somehow separate from it. Then we ask, “How should we deal with Nature?” We should deal
with Nature the same way we should deal with ourselves: nonviolently. Human beings and
Nature are inseparable. Just as we should not harm ourselves, we should not harm Nature.”
— – Thich Nhat Hanh in “Nature and Nonviolence”.