Den mänskliga tillvaron minns genom våra ord, tankar och berättelser. Vi skapar varje dag vår verklighet men någonstans i vår ivriga produktion och i vår resa mot mening och självförverkligande så glömde vi av en basal del av oss själva.  Vi glömde i vår iver bort att vi inte är på vår jord för att härska och dominera utan för att leva och samverka.

hf.JPG

Människan är och har alltid varit en grundläggande process i ett mycket större ekosystem, ett ekosystem som nu kräver samspel med oss människor och vår unika potential för att överleva.  

Vara med Naturen är blogg plattformen som fokuserar på naturen och din unika relation till detta begrepp. Att definiera något så basalt som naturen kan dock vara svårt då ord trots dess magiska egenskaper att förena också har en förmåga att begränsa.

Vara med Naturen väljer att hålla ett brett perspektiv på vad naturen är och uppmärksammar hur den existerar i allt det vi benämner som liv.  Detta gör att naturen existerar både inom oss i våra kroppar och utanför oss i det som vi väljer att benämna som yttre natur.

  Känslan av att känna ditt egna andetag, upplevelsen av att vandra i skogen eller lukta på blomman vid ditt skrivbord, vår relation till naturen är central och oumbärlig.

1 (96).JPG

Vara med Naturen utgår från humanistiska perspektiv och miljöpsykologiska principer i relation till begreppet hälsa. Dessa belyser hur Hälsa och Välmående är ytterst personliga definitioner där vi genom livets process har olika individuella värderingar & prioriteringar, men där miljön som vi samspelar med alltid kommer att vara en relevant faktor.

Hur och var vi spenderar vår tid kommer att påverka vårt upplevda välmående och Vara med Naturen vill inspirera till mer hälsosammare miljöer och interaktioner i just din vardag.

Bland det finaste i naturen och inom vår mänsklighet är Mångfald.

Vi är olika sociala varelser med unik bakgrund, erfarenhet och intresse och vår förmåga att resonera med information, samt knyta kontakt med vår verklighet kommer därför att vara högst unik och personlig. 

Vara med Naturen har som önskemål att kunna inspirera till naturkontakt för alla oavsett ålder, kön, funktionsförmåga eller tidsutrymme.  Vi hoppas att du därmed ska kunna anpassa och applicera plattformen till ditt liv och din omgivning & med nyfikenhet läsa och testa på vad som fungerar för dig.

Just du är likt varje regndroppe Unik

1(145).JPG

Det finns inga hierarkier här och vi alla Ska & Kan inte likt skogsrån bosätta oss i Skogen =).

Istället strävar Vara med Naturen efter att uppmärksamma och uppmuntra till en relation med naturen som går bortom betänkt föreställning av hur just en sådan relation ska se ut.

Utan valet är Ditt! För naturen och känslan för naturen finns som en del inom oss alla men det är bara du själv som kan skapa just din unika väg till förståelse och relation med den.

 

Vad vi vill

Vara en inspiration till att vi människor utifrån våra unika intressen, erfarenheter och livssituationer ska kunna utforska vår egna väg till en relation med naturen.

Genom aktuell forskning öka människors förståelse av hur yttre miljöer påverkar vår hälsa och hur naturen och naturkontakt är en essentiell del av mänskligt välbefinnande.   

Medvetandegöra den mänskliga mångfalden och fördjupa förståelsen av naturen och dess definition genom att skapa ett forum för mångfasetterade perspektiv, tankar och och kreativa uttryck kring temat.          

 

Vilka är vi?

 
 
Time spend with trees is never wasted time.
— Katarina Mayer