Vara med Naturen vill

  • Med vetenskaplig forskning öka förståelsen för Hur & Varför naturkontakt är grundläggande
    för vår psykiska, fysiska och sociala hälsa.   

  • Erbjuda expertkunskap och ge vägledning inom projekt för naturhälsa och välmående

  • Erbjuda kompetensutvecklande föreläsningar och workshops med praktiska övningar om hur vi kan använda oss av naturen för återhämtning, psykisk hälsa, existentiellt välbefinnande och vardagsenergi.

  • Vara en inspiration till att människor utifrån deras erfarenheter och livssituationer ska kunna utforska sin egna väg till en relation med naturen för ökad medvetenhet och närvaro i livet.

 Ormbunken på loggan står för fraktaler.
En naturlig struktur som enligt forskning förbättrar vår hälsa.

 
Logomakr_8VL179.png
 

Den inre drivkraften

Den mänskliga tillvaron minns genom våra ord, tankar och berättelser. Vi skapar varje dag vår verklighet men någonstans i vår ivriga produktion och i vår resa mot självförverkligande glömde vi att vi inte är på vår jord för att härska och dominera. Vi lever genom samverkan och människan är och har alltid varit en del av ett ekosystem.

Vara med Naturen är blogg plattformen som fokuserar på naturen och din unika relation till detta begrepp. Att definiera något så basalt som naturen kan dock vara svårt och vi väljer att se hur naturen är en process som existerar i allt det vi benämner som liv. 

Naturens finns både i våra kroppar och utanför oss i form av växter, djur, landskap och sinnesupplevelser.

Genom att vara med naturen och återupprätta vår relation till dess enorma växtkraft så kan vi finna styrka, närvaro och en ökad förmåga till att hantera en allt mer stressad vardag.

Är du intresserad av en kurs, gå till mina tjänster samt privatlektioner för mer information.

1(145).JPG
 
“We human beings have always singled ourselves out from the rest of the natural world.
We classify other animals and living beings as ‘Nature’, a thing apart from us, and act as if we’re
somehow separate from it. Then we ask, “How should we deal with Nature?” We should deal
with Nature the same way we should deal with ourselves: nonviolently. Human beings and
Nature are inseparable. Just as we should not harm ourselves, we should not harm Nature.”
— – Thich Nhat Hanh in “Nature and Nonviolence”.