Dr David Fleming: Att bli ett med naturen

173321.jpg

Dr. David Fleming upplevs enligt min självklart, partiska bedömning som en filosof med drivkraft. Han var nämligen en av de personer som inte bara tillät sig att objektivt reflektera kring  vår mänskliga natur utan också subjektivt jobba hårt, för att rent praktiskt förbättra den. Han var exempelvis en av utvecklarna till verktyget TEQ, Scheme och en stark influens till det enda Gröna partiet i England (Uk Green Party).

Efter att jag dessa dagar spenderat lite ”online tid” med David så inser jag att det är mycket som vi kan lära oss av hans progressiva idéer, tankar och perspektiv. Det var därför med en viss sorg jag förstod att han inte längre är vid livet, då min första tanke efter att ha läst en del artiklar var att se ifall det fanns en möjlighet till en intervju.

Minnet av denna godhjärtade och humoristiska engelsman lever dock vidare genom minnen och modern teknik och i detta inlägg så vill jag lägga fokus på Flemings perspektiv gällande verbet och begreppet ”Encountering” eller på svenska ”att möta”.

I min facebook messanger inkorg en regnig morgon, låg nämligen en inspirerande filmsnutt där David med enkla ord tar upp magin som skapas när vi tillåter oss att möta vår natur, utan redan förutbestämda villkor.

Enligt honom handlar det istället om att släppa taget om våra förväntningar, normer och etiketter och istället lägga tid på att utforska mötet med naturen, trots att den i en första bedömning uppfattas som välkänd och tråkigt.

”Encountering” beskriver ett aktivt deltagande och jag påminns nu om hur jag själv under stunder i naturen glömmer detta begrepp och istället uppvisar ett tillsynes ointresse för det jag möter.

Jag ser en gul blomma, en fågel, ett träd, sorterar in dessa i mina välkända perceptions fack och missar därmed ett tillfälle att aktivt engagera mig i objektets verklighet. Trots att jag förstår de effektiva fördelarna som kommer utifrån vår mänskliga förmåga till kategorisering och bedömning, så kan jag och se hur detta tankemönster dessvärre utesluter utforskandet och stunder av gnistrande magi. En magi som i sin tur också skapar en gemenskap där vi tillåter oss själva att dela vår upplevelse med en annan varelse.

Förstår ni vad jag menar?

Jag har en stor förmåga att sväva och bli alldeles för flummig så om inte?? Se denna korta filmsnutt av Dr David Fleming eller läs Denna artikel som förtydligar budskapet ytterligare.

Så kanske vi kan fortsätta att diskutera vidare sen?