Hur Naturen kan Förbättra din Hälsa!

I samtal efter samtal har jag lyssnat och mött människor som med hjälp av Naturen har fått läka. De berättar för mig att naturen funnits där när huden känts allt för skör, men berättar också hur naturen stöttar i en vardag som fylls av allt mer stress.

Våra kroppar är av Naturen och det är dags att vi gör
kunskapen om Naturens Hälsoeffekter till Allmänfakta

Banbrytande och Aktuell forskning bevisar nu äntligen det som vi länge vetat. Naturen påverkar oss mer än vad vi tror och Naturkontakt har en stark psykisk och fysisk påverkan på våra kroppar.

Är du intresserad av Naturens eventuella hälsoeffekter så har jag nedan
gjort en sammanställning baserad på aktuell forskning och vetenskapligt förankrade studier.
Hoppas att denna ska underlätta!

Jag vill dock passa på att återigen upprepa att resultat nedan är generella och hur Naturen kommer att påverka just dig självklart är individuellt då vi alla är unika i denna resa.

Har du några frågor? önskar att veta mer? eller vill få enkla tips & råd för hur naturen kan bli en del av ditt liv?
så tveka inte att kontakta mig.

PS: Du behöver verkligen inte bo i skogen för att ta del av naturens hälsoeffekter, utan vi kan nu se hur
endast 15 minuter i kontakt med Naturen kan påverka just ditt upplevda välmående.