Hur Naturen kan läka vid stress och utbrändhet.

Vara med Naturen

Vara med Naturen

Eva Sahlins doktorsavhandling tar upp hur naturbaserad terapi kan användas för rehabilitering och förebyggande av stressrelaterade sjukdomar. Avhandlingen granskar tre studier där deltagarna tog del av kunskaps vandringar i naturen, samt dagligen integrerade med naturen genom olika övningar. Avhandlingen fokuserar på hur övningarna hjälp deltagarna att uppleva minskade stress/utbrändhets symptom samt bidragit till en reducerad sjukfrånvaro. Studien visade också att deltagarnas jobbförmågor samt att deras direkta uppmärksamhetsförmågor ökade med hjälp av naturbaserade interventioner.

Vad tänker ni läsare kan naturen läka stress och utbrändhet?