Privat Utbildning om naturens hälsoeffekter.

Vill du förbättra dina kunskaper om naturens häloseffekter och lära dig hur du kan använda dig av naturen för ökad välbefinnande i din vardag och pågående arbetspraktik?

Josefin Wilkins, socionom med vidareutbildning inom miljöpsykologi, erbjuder en kompetensutvecklande fortbildningskurs för dig som vill jobba med naturen som ett verktyg naturen som ett verktyg för ökad livsglädje, stresshantering och välbefinnande för din vardag och arbetspraktik.

Kursen är en introduktionskurs till natur och hälsa och bör ses som en möjlighet till vidareutbildning där du bygger vidare på tidigare kunskaper och erfarenheter. Kursen erbjuds under halv/heldag beroende på om du exempelvis vill utöka den praktiska delen samt få mer coachning kring hur du kan ta denna kunskap vidare.

Kursen är uppdelad i fyra olika moment

Utbildning Vara med Naturen

Aktuell Forskning

En introduktion till forskning, teorier och perspektiv kring natur och hälsa. Diskussion vika gemensamma mönster som går att uttyda samt vilka fysiska, psykiska och sociala hälsoeffekter som vetenskapliga studier har påvisat. Tid: 45 min

utbildning vara med naturen

Målgruppsfokus

Vidareutveckling med anpassning mot specifika målgrupper ex. stress, utbrändhet, vård och omsorgsarbete, barn etc. Du väljer själv vilken inriktning du vill fördjupa dina kunskaper i. Vi går igenom olika metoder i relation till vald målgrupp och vilka slutsatser och resultat som går att uttyda. Tid: 45 min

Vara med Naturen utbildning

Praktiska övningar

Här fokuserar vi på hur du som professionell kan hjälpa till att förstärka upplevelsen av naturen för dig och dina klienter. Vi går igenom olika övningar som ämnar till att förstärka sinnensnärvaron, förbättra kroppsmedvetetenheten och bidra med återhämtning och livskvalitet. Här sätts du i arbete och testar olika övningar som går att applicera både inomhus och utomhus. Tid: 45 min - går att förlänga ytterligare.

Utbildning vara med naturen

Implementering

Här går vi tillsammans igenom hur kursen kan implementeras i din framtida verksamhet. Vi diskuterar lämpliga platser i närheten av din bostad/verksamhet som kan stötta processer av naturbaserade aktivitet. Vi ser vilka hinder som kan finnas och vilka metoder och program som är aktuella. Tid: 30 min - går att förlänga ytterligare.

Utbildningen ger dig:

  • Hög aktuell information om naturens hälsoeffekter och hur naturen påverkar våra kroppar.

  • Inblick i värdefulla teorier och perspektiv i relation till naturens inverkan på vår hälsa.

  • Uppdatering kring vetenskapliga studier och vad vi kan lära oss av dessa.

  • Individ och målgruppsbaserad information för att utveckla just er praxis.

  • Konkreta tips på övningar för återhämtning, sinnesnärvaro, kroppsmedvetenhet samt ökad lycka och livskvalitet.

  • Metoder i genomförande med syfte att uppmuntra er att ta kunskapen vidare i er fortsatta vardag och yrkespraktik.

Pris:
Halvdag/ 3 timmar: 2000 kr inkl. moms
Heldag/ 6 timmar: 3500 kr inkl. moms

Reseersättning på 25,00/ mil tillkommer ifrån min privata bostad.
Fler än du som vill utbilda dig? Jag erbjuder rabatterade gruppriser, minst 4 deltagare Kontakta mig Info@varamednaturen.com för gruppinformation.